MUDr. Richnavský Marián

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

marian.richnavsky@svetzdravia.com

Profil

Štúdium ukončil na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2011. Od roku 2012 pracuje na oddelení vnútorného lekárstva ako sekundárny lekár so špecializáciou v odbore vnútorného lekárstva.