MUDr. Rendošová Zdenka

OAMIS - Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Kontakt

zdenka.rendosova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika ukončila v roku 2014. Na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti vo Vranove nad Topľou pracuje od roku 2016. Je zaradená v príprave na špecializačnú skúšku v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.