MUDr. Rákayová Anna

Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Rimavská Sobota primár

Kontakt

047 / 56 12 293

anna.rakayova@svetzdravia.com

Profil

Na pozícii primára rádiologického oddelenia pôsobí v Nemocnici Rimavská Sobota od r. 2013. Praktické skúsenosti získala po úspešnom ukončení LF UK v Bratislave v r.1995 na rádiologickom oddelení NsP v Rožňave, na pozícii primára rádiologického oddelenia v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy a na pozícii lekára v Diagnostickom centre Dg. s. r. o.. Do Nemocnice Rimavská Sobota nastúpila ako lekár rádiologického oddelenia v r.2010.  Atestáciu v odbore rádiodiagnostika I.st získala v r. 1998 a II. st. v r.2001.