MUDr. Raffáčová Mária

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

maria.raffacova@svetzdravia.com

Profil

Pracuje na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 2015. Vysokoškolské štúdium na UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2010. V súčasnosti je v príprave na atestačnú skúšku z gynekológie a pôrodníctva.