MUDr. Pytliak Marek

Doliečovacie a geriatrické oddelenie, Nemocnica Svidník primár

Kontakt

marek.pytliak@svetzdravia.com