MUDr. Pytliak Marek

Doliečovacie a geriatrické oddelenie, Nemocnica Svidník primár Internista

Kontakt

marek.pytliak@svetzdravia.com

Atestácie - špecializácie, certifikáty

Vnútorné lekárstvo