MUDr. Pukačová Martina

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Kontakt

martina.pukacova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončila na UK v Bratislave v roku 2018 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začala v septembri 2018.

Od septembra 2018 pôsobí vo Svete zdravia, a.s., Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom ako sekundárny lekár OAIM.