MUDr. Prusáková Simona

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník lekár