MUDr. Procházková Anna

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

anna.prochazkova@svetzdravia.com

Profil

Na oddelení pôsobí od roku 2019. Štúdium ukončila na lekárskej fakulte UK v Bratislave roku 2014 a prvé pracovné skúsenosti získala na rádiologickom oddelení v Brezne. Je zaradená do špecializačného štúdia v odbore rádiológia.