Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

MUDr. Polák Vladimír, PhD.

Urologické oddelenie, Nemocnica Michalovce primár

Kontakt

vladimir.polak@svetzdravia.com

Profil

Moje začiatky sa datujú ešte na chirurgické pracovisko vo vojenskej nemocnici, kde som robil dva roky všeobecnú chirurgiu, následne som pôsobil 10 rokov na Urologickej klinike LF v BA pod vedením akademika Zvaru.

Potom som prešiel do Detskej fakultnej nemocnice, kde som mal to šťastie pracovať pod vedením doc. Payera, ktorý bol mimoriadne vzdelaný a zasvätil ma do tajov detskej urológie. Po jeho odchode som prevzal pracovisko, ktoré som viedol 15 rokov. Za môjho pôsobenia sa mi podarilo implementovať nové postupy v rekonštrukcii močovodu a močovej rúry. Naše pracovisko sa zaradilo ako súčasť viacerých medzinárodných multicentrinckých štúdii, začali sme spolupracovať s pracoviskami ako je Insbrug, Waršava a Londýn.

Posledný spomínaný Londýn, konkrétne v Great Ormond Street Hospital sme v spolupráci s profesorom Mushtagom začali pracovať na niektorých moderných operáciách, týkajúcich sa močového mechúra a rekonštrukcie dolných močových ciest. V Michalovciach pôsobím od 1. februára 2019.