MUDr. Pirščová Mariana

Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou primár

Kontakt

mariana.pirscova@svetzdravia.com

V roku 1992 začala študovať na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, štúdium v odbore všeobecné lekárstvo ukončila v roku 1998. Od tohto roku kontinuálne pracuje na Rádiologickom oddelení Vranovskej nemocnice. Špecializáciu v špecializačnom odbore rádiológia I. stupňa získala v roku 2001 a II. stupňa následne v roku 2007. Od roku 2007 pracuje na pozícii primára rádiologického oddelenia. Má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia z absolvovanej skúšky z roku 2002 a 2008.