MUDr. Petrík Oto, MPH

Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta primár Neurológ

Kontakt

oto.petrik@svetzdravia.com

Profil

Lekársku fakultu vyštudoval na Karlovej Univerzite v Prahe na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Počas štúdia absolvoval ročnú zahraničnú stáž na Universität Saarland.

V 2007 nastúpil ako sekundárny lekár v NsP Galanta. Následne zbieral skúsenosti aj na iných pracoviskách (Neurologická klinika – UVN Ružomberok, Neurologické oddelenie NsP Lučenec, Neurologické oddelenie – UN Bratislava, Antolská). V roku 2012 úspešne absolvoval špecializačnú skúšku v odbore neurológia. Od roku 2014 opäť pôsobí na Neurologickom oddelení v Galante, najskôr ako zástupca primára a od 2016 ako primár oddelenia. V roku 2017 ukončil štúdium v odbore verejné zdravotníctvo – MPH).

Z odborného hľadiska sa venuje viacerým oblastiam od Parkinsonovej choroby, cez záchvatovité ochorenia až po cievne mozgové príhody. V liečbe sa venuje aplikácii botulotoxínu, modernej liečbe migrény a epilepsie.