MUDr. Peter Chlebovič

Rádiologické oddelenie, ProCare Prešov Rádiológ

úkony: computerová tomografia, dopplerovské vyšetrenie ciev, magnetická rezonancia, RTG vyšetrenie, USG vyšetrenie