MUDr. Peter Bílik

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

peter.bilik@svetzdravia.com

Profil

V roku 2007 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. V rovnakom roku začal pracovať v nemocnici Topoľčany, najprv na ortopédii a neskôr, po 5 rokoch, prešiel na chirurgiu. Je zaradený v príprave na atestáciu odbore chirurgia.