MUDr. Peter Bačinský, MBA

Neurochirurgická ambulancia, Nemocnica Michalovce neurochirurg

Kontakt

peter.bacinsky@svetzdravia.com

Profil

Od roku 2018 pracuje ako hlavný neurochirurg v nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce.

Vzdelanie

 • 2015 – 2017, Master of Business Administration – MBA
 • 2012 – doteraz, Doktorandské štúdium
 • 1995 – 2000, Atestácia II. stupňa – neurochirugia
 • 1991 – 1995, Atestácia I. stupňa – chirurgia
 • 1985 – 1991, MUDr., lekár, LF UK v Martine, UK Bratislava

Prax

 • 2018 – doteraz, Lekár – špecialista, neurochirurg, Liečebno – preventívna starostlivosť, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, Špitálska 2, 071 01 Michalovce
 • 2016 – 2018, Primár, neurochirurgické oddelenie, Liečebno – preventívna starostlivosť, FNsP Žilina, Spanyola 43, 012 07 Žilina
 • 2000 – 2016, Zástupca primára, neurochirurgické oddelenie, Liečebno – preventívna starostlivosť, FNsP Žilina, Spanyola 43, 012 07 Žilina, Zdravotníctvo
 • 1991 – 2000, sekundárny lekár, neurochirurgické oddelenie, Liečebno – preventívna starostlivosť, FNsP Žilina, Spanyola 43, 012 07 Žilina

 Organizácia kongresov a iné vedecko-odborné aktivity

 • Zakladateľ a hlavný organizátor pravidelného neurochirugického kongresu Žilinské neurochirurgické dni
 • Hlavný organizátor kadaver kurzov – v driekovej a krčnej chrbtici – JLF Martin
 • Medzinárodný školiteľ miniinvazívnych operačných techník na chrbtici
 • Člen Slovak Neurosurgical Society, Slovak Medical Society SLS
 • Člen Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti
 • Učiteľ biomedicíny na Žilinskej Univerzite (do 2018)