MUDr. Pavlík Tibor

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Topoľčany zástupca primára

Kontakt

tibor.pavlik@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil v roku 1970. V roku 1973 absolvoval špecializácia 1.stupňa v odbore chirurgia. V roku 1979 ukončil na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave špecializáciu 2.stupňa v odbore chirurgia. V roku 1989 získal špecializáciu v odbore „ sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva“.  Od roku 1970 pracuje v nemocnici v Topoľčanoch, kde rokoch 1984-89 pôsobil ako riaditeľ nemocnice a v rokoch 1994-2002  ako primár chirurgického oddelenia. Podieľal sa tiež na rozbehu a rozvoji chirurgie v Bánovciach nad Bebravou.