MUDr. Pap Lászlo

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

laszlo.pap@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny absolvoval na Užhorodskej národnej univerzite. Po skončení v roku 2011 pracoval 4 roky vo Fakultnej nemocnici v Užhorode a v roku 2015 prišiel na chirurgické oddelenie do topoľčianskej nemocnice. V súčasnosti je zaradený v príprave na atestáciu v odbore chirurgia.