MUDr. Pálkovácsová Iveta

Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 12 456

iveta.palkovacsova@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí ako zástupkyňa primára oddelenia radiačnej a klinickej onkológie. Na pozíciu sekundárnej lekárky nastúpila do nemocnice Rimavská Sobota v roku 1992 po úspešnom ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo. V roku 1996 úspešne absolvovala atestáciu v odbore Radiačná onkológia I. na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v BA a v roku 2000 Slovenskú postgraduálnu medicínu v odbore Klinická onkológia.  Následne v roku 2003 získala atestáciu v odbore Radiačná onkológia II. na Slovenskej zdravotníckej univerzite v BA. Pozíciu primárky oddelenia radiačnej a klinickej onkológie zastávala od roku 2001 do apríla 2017. Ako odborný garant pre používanie rádioterapeutických ožarovacích zariadení pôsobila pre Úrad verejného zdravotníctva SR v období rokov 2012 až 2017. V súčasnosti zastáva pozíciu zástupkyne primára oddelenia radiačnej a klinickej onkológie a pôsobí ako odborný garant pre odbor klinická onkológia pre VN RS.