MUDr. Pacanová Beáta

Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Kontakt

beata.pacanova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení LF UPJŠ v Košiciach v roku 1979 nastúpila na interné oddelenie vo Vranove nad Topľou. Po atestácii z internej, potom hematológie a transfúziológie začala pracovať na HTO od roku 1987, kedy založila hematologicko-transfuziologické oddelenie bez odberovej časti  (hematologická ambulancia, hematologické laboratórium a krvná banka) a od roku 1989 pribudla aj transfúzna časť a vzniklo kompletné hematologicko-transfuziologické oddelenie. Od roku 1989 pracovala na HTO vo funkcii primárky oddelenia. Okrem starostlivosti o hematologických a onkohematologických pacientov pracovala ako odborný zástupca pre výrobu transfúznych liekov, zodpovedala za chod krvnej banky a správnu výrobu transfúznych liekov.

V rokoch 1995-1997 bola členkou poradného zboru MZ SR pre hematológiu a transfuziológiu. A v rokoch 1999-2003 pôsobila vo vedení Nemocnice s poliklinikou vo Vranove nad Topľou vo funkcii riaditeľky. Od roku 2003 bola znovu menovaná do funkcie primárky oddelenia hematológie a transfuziológie, kde pracovala do roku 2017. Od roku 2017 pracuje ako zástupca primára na HTO.