MUDr. Orolín Martin, PhD.

Oddelenie vnútorného lekárstva + JIS, Železničná nemocnica Košice zástupca primára

Kontakt

martin.orolin@svetzdravia.com