MUDr. Ondrušová Danica

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Kontakt

+421 (0) 566416370

danica.ondrusova@svetzdravia.com

Profil

Pracuje v nemocnici od roku 1987 po ukončení LF UPJŠ v Košiciach. Neskôr absolvovala I. atestáciu a v roku 1998 dokončila nadstavbovú atestáciu v špecializačnom odbore detská nefrológia.