MUDr. Oleksandra Melnychuk

Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné) , Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

oleksandra.melnychuk@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny na Užhorodskej národnej univerzite ukončila v roku 2009. V rokoch 2009-2011 absolvovala špecializačné štúdium v odbore klinická onkológia. V roku 2011-2012 špecializácia v odbore všeobecné lekárstvo. Od roku  2016 pracuje na odd. vnútorného lekárstva v topoľčianskej nemocnici. V súčasnosti je zaradená  v špecializačnej príprave  v odbore vnútorné lekárstvo.