MUDr. Olach Pavol

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné primár Chirurg

Kontakt

+421 (0) 577706252

pavol.olach@svetzdravia.com

Profil

Štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1998. Absolvoval niekoľko špecializačných štúdií v odboroch chirurgia a zdravotnícky manažment a financovanie. Je držiteľom certifikátu o spôsobilosti vykonávať dg, liečebnú ezofagogastroduodenoskopiu a kolonoskopiu. V súčasnosti pôsobí ako primár chirurgického oddelenia.

Atestácia - špecializácie, certifikáty

Atestácia v odbore chirurgia prvého stupňa
Atestácia v odbore chirurgia

Zdravotnícky manažment a financovanie

DG a liečebná ezofagogastroduodenoskopia a kolonoskopia – certifikát