MUDr. Olach Pavol

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné primár

Kontakt

+421 (0) 577706252

pavol.olach@svetzdravia.com

Profil

Štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1998. Absolvoval niekoľko špecializačných štúdií v odboroch chirurgia a zdravotnícky manažment a financovanie. Je držiteľom certifikátu o spôsobilosti vykonávať dg, liečebnú ezofagogastroduodenoskopiu a kolonoskopiu.