MUDr. Nógell Tamás

Geriatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Kontakt

tamas.nogell@svetzdravia.com

Profil

Pracuje ako lekár geriatrického oddelenia od roku 2014. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.