MUDr. Ninčáková Danica

NUKLEÁRNA MEDICÍNA, Nemocnica Michalovce primár

Kontakt

+421 (0) 566432526

danica.nincakova@svetzdravia.com