MUDr. Nikola Hanudeľová

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

nikola.hanudelova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium ukončila v roku 2019 na UPJŠ v Košiciach. Od júla 2019 pôsobí na oddelení vnútorného lekárstva ako sekundárny lekár. Zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore vnútorné lekárstvo.