MUDr. Nagy Augustín

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 12 511

augustin.nagy@svetzdravia.com

Profil

Pracuje na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 1988, kedy ukončil štúdium na JLF UK v Martine. Následne získal atestáciu I.a II.stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo.