MUDr. Nadežda Čopová

Rádiologické oddelenie, ProCare Prešov lekár - špecialista v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

úkony: okamžité poskytnutie odbornej pomoci pri náhlych príhodách), príprava alergických pacientov pred podaním kontrastných látok a monitoring po ich podaní, príprava klaustrofobických pacientov (strach z uzavretých priestorov) na zvládnutie MR vyšetrenia