MUDr. Mužík Marián

Neurologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

Kontakt

marian.muzik@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo ukončil v roku 2008. Po ukončení štúdia nastúpil ako sekundárny lekár na I. Neurologickú kliniku UNB, Staré mesto. Následne pôsobí na neurologickom oddelení vranovskej nemocnice, mimo obdobia 2010-2011, kedy pracoval na neurologickom oddelení v popradskej nemocnici.

Špecializačné štúdium z odboru neurológia ukončil v roku 2014. Na pozícii zástupcu primára neurologického oddelenia pôsobí od 1.mája 2014.

Absolvoval tematické kurzy z oblasti elektrofyziologických vyšetrovacích metód v neurológii v Martine.

V rámci pôsobenia na neurologickom oddelení a neurologickej JIS vykonáva konziliárnu činnosť, ambulantnú činnosť v príjmovej neurologickej ambulancii, venuje sa USG vyšetreniam, extrakraniálnych mozgových ciev, elektrofyziologickým vyšetrovacím metodikám ako evokované potenciály a EMG vyšetrenie.

Je členom slovenskej neurologickej spoločnosti, sekcie pre cerebrovaskulárne a neuromuskulárne ochorenia.