MUDr. Mráz Marián

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce zástupca primára

Kontakt

+421 (0) 566416440

marian.mraz@svetzdravia.com