MUDr. Molnár Szilárd

Chirurgický klaster - Chirurgické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

szilard.molnar@svetzdravia.com

Profil

Pracuje ako sekundárny lekár na oddelení chirurgie, je zaradený do špecializácie v odbore chirurgia.