MUDr. Mitošinka Ján

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

jan.mitosinka@svetzdravia.com

Profil

Štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil v roku 2001.
2005 – Atestácia v obore ortopédia I.,Praha , MZ ČR
2007 – Špecializačná spôsobilosť v obore ortopédia, Praha, MZ ČR
2017 – Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta verejného zdravotníctva, Doktorandské štúdium, PhD.

Prax:
2001-2003 Traumatologická klinika , FN Trnava.
2003- 2009 Ortopedická klinika, FN Olomouc, ČR.
2009 – doteraz –Orto. Odd. Topoľčany
2013 –doteraz – Avelane clinik, Nitra. Ortopedická ambulancia MUDr.Galbavý, PhD, s.r.o, Nitra