MUDr. Miroslav Zužov

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

miroslav.zuzov@svetzdravia.com

Profil

Študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Štúdium medicíny ukončil v roku 2017. Na psychiatrickom oddelení pracuje od roku 2019 ako lekár Akútneho oddelenia.