MUDr. Miroslav Fabini

Oddelenie funkčnej diagnostiky, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

miroslav.fabini@svetzdravia.com