MUDr. Mikláš Pavel

Onkochirurgická ambulancia, Mammacentrum sv. Agáty lekár

Profil

Od roku 2011 pracuje v Mammacentre sv. Agáty ako samostatne pracujúci lekár so zameraním na onkochirurgiu. Od septembra 2019 je aj zástupcom námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Štúdium všeobecného lekárstva ukončil na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v roku 1995. Začiatky chirurgickej praxe absolvoval na chirurgickom oddelení NsP v Rimavskej Sobote. Neskôr pôsobil v Banskej Bystrici, kde sa venoval chirurgii tváre a vo Zvolene na oddelení všeobecnej chirurgie. V roku 2005 získal atestáciu II. stupňa v odbore chirurgia a následne pracoval ako samostatne pracujúci lekár, chirurg.