Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

MUDr. Micheľová Karin

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Rožňava primár

Kontakt

karin.michelova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončila v roku 2002, odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia nastúpila ako sekundárna lekárka na psychiatrické oddelenie NsP sv. Barbory v Rožňave, kde absolvovala aj odbornú absolventskú prax. V období november 2003 – jún 2005 pracovala na akútnom oddelení Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya v Kremnici. Od júla 2005 do decembra 2006 pracovala na oddelení reumatológie a liečby chronických rán a na rehabilitačnom oddelení nemocnice Nový Bydžov, Oblastnej nemocnice Jičín v Českej republike. Po rodičovskej dovolenke nastúpila v auguste 2008 na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NsP sv. Barbory v Rožňave. V januári 2010 ukončila kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii. Európsku špecializačnú skúšku v odbore FBLR absolvovala 23. novembra 2011 na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V období február 2012 – október 2013 pracovala vo funkcii primárky fyziatricko-rehabilitačného oddelenia NsP sv. Barbory v Rožňave.

Od 01.05.2014 do 31.03.2017 pracovala v súkromnej fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii  ako odborný lekár pre FBLR. 01.04.2017 nastúpila do funkcie primárky fyziatricko-rehabilitačného oddelenia NsP sv. Barbory v Rožňave.

Absolvovala tematický kurz v laseroterapii v roku 2009, vzdelávací program Manažment liečby lymfedému v rámci Operačného programu Vzdelávanie v roku 2014. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti a odbornej spoločnosti pre FBLR.