MUDr. Mgr. Paľúch Štefan

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom primár Anestéziológ

Kontakt

stefan.paluch@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončil na JLF UK v Martine v roku 1994 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začal v auguste 1994 na OAIM v NsP Žiar nad Hronom, kde pôsobí až doteraz.

Špecializáciu z odboru anesteziológia a intenzívna medicína I. stupňa získal v roku 1997, II. stupňa v roku 2001.

V rokoch 1998 až 2020 pôsobil na pozícii zástupca primára, od 1.3.2020 pôsobí vo Svete zdravia, a.s., Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom ako primár OAIM.