MUDr. Mgr. Jozef Deli

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota lekár