MUDr. Medhat El Namnam

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár