MUDr. Mavrodiev Boris

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

Kontakt

boris.mavrodiev@svetzdravia.com