MUDr. Orolín Martin, PhD.

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice lekár

Kontakt

martin.orolin@svetzdravia.com