MUDr. Marta Bavoľárová, MBA

Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce kardiológ

Kontakt

marta.bavolarova@svetzdravia.com