MUDr. Marko Libor, CSc.

Pracovná zdravotná služba, Železničná nemocnica Košice primár

Kontakt

055/229 5981

libor.marko@svetzdravia.com