MUDr. Bc. Marga Július

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

julius.marga@svetzdravia.com