MUDr. Lukáč Július

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

julius.lukac@svetzdravia.com

Profil

Na chirurgickom oddelení v topoľčianskej nemocnici pôsobí od roku 1977, kedy ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.  Je atestovaný v odbore chirurgia a traumatológia, získal certifikát z fibrogastroduodenoskopie a kolonofibroskopie, má za sebou viaceré školenia a štúdijné pobyty na chirurgických oddeleniach. V minulosti bol tiež primárom oddelenia.