MUDr. Lucia Bujnová

Otorinolaryngologická ambulancia, ProCare Betliarska Otorinolaryngológ / Operatér

úkony: videofibroskopia, endoskopická adeoidektómia, laserové operácieaudiometria a tympanometria, detská videofibroskopia, elekrokauterizácia nosovej sliznice, frenulotómia, odstránenie cudzieho telesa z nosa, odstránenie stipúl, paracentéza, punkcia a výplach prínosovej dutiny, ucha, výplach vonkajšieho zvukovodu

Ďalšie pôsobisko lekára:
JZS - Otorinolaryngológia, ProCare Betliarska
Operatér

Ordinačné hodiny

Otorinolaryngologická ambulancia, ProCare Betliarska

  • Pondelok: 08:00 - 12:00    12:30 - 14:30
  • Utorok: 08:00 - 12:00   12:30 - 15:45
  • Streda: 08:00 - 12:00   12:30 - 15:45
  • Štvrtok: 08:00 - 12:00   12:30 - 15:45

Profil

MUDr. Lucia Bujnová ukončila LFUK v Bratislave v roku 2002. Počas štúdia absolvovala 5-mesačný študijný pobyt v Univerzitnej Nemocnici v Uppsalle vo Švédsku.

Od roku 2002 do roku 2005 pracovala na Klinike detskej ORL DFNsP v Bratislave. V roku 2004/2005 absolvovala 9-mesačný pracovno-výskumný pobyt v Univerzitnej nemocnici v Uppsalle vo Švédsku. Venovala sa výskumu v oblasti inervácie vnútorného ucha. Výsledky boli publikované v časopise Otology and Neurotology.

Od roku 2005 do roku 2006 pracovala na ORL oddelení Nemocnice Teplice, ČR. Od roku 2006 do roku 2010 pracovala na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku Krajské zdravotní a. s., v Nemocnici Ústí nad Labem, ČR. V rámci špecializačnej prípravy v odbore otorinolaryngológia absolvovala prax na II. ORL klinike Nemocnice Motol v Prahe. Na klinike v roku 2008 úspešne zložila atestačnú skúšku v odbore otorinolaryngológia.

Od roku 2010 pracuje na ORL ambulamcii pre spoločnosť Procare a. s., kde sa venuje komplexnej ORL diagnostike a liečbe detí aj dospelých. Od roku 2014 pracuje aj v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivoti – JZS , kde je plnohodnotným členom teamu operatérov.