MUDr. Ľubomíra Balážová

LSPP pre deti a dorast, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

lubomira.balazova@svetzdravia.com