MUDr. Lörinc Kamil

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

kamil.lorinc@svetzdravia.com

PROFIL

V roku 2018 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK. Od roku 2019 pôsobí na oddelení rádiológie ako sekundárny lekár. Je zaradený do špecializačného štúdia v odbore rádiológia.