MUDr. Lineková Ľudmila

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Spišská Nová Ves primár Internista

Profil

V roku 2010 ukončila vzdelanie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po absolvovaní štúdia pracovala ako sekundárny lekár a školský asistent na Klinike hematológie a onkohematológie v Košiciach.

Od júna 2011 pracovala na Internom oddelení v Nemocnici Poprad, a.s. Špecializáciu z vnútorného lekárstva vykonala v novembri 2018. Momentálne je zaradená do odboru Hematológia a transfuziológia na Jesseniovej LF v Martine.

Vo svojom profesnom živote sa okrem hematológie orientuje na metabolického pacienta, zaoberá sa nutricionistikou v intezívnej medicíne a racionálnou atb terapiou (aj ako člen atb komisie).