MUDr. Leško Igor

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník primár Chirurg

Kontakt

igor.lesko@svetzdravia.com

Atestácie - špecializácie, certifikáty

Chirurgia I, II

Profil

V roku 1999 ukončil štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ Košice a od septembra 1999  nastúpil na pozíciu sekundárneho lekára na chirurgické oddelenie v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu. V roku 2002  úspešne absolvoval I. atestáciu zo všeobecnej chirurgie a v roku 2007 II. atestáciu tiež zo všeobecnej chirurgie. Od 1. januára 2012  pracoval ako zástupca primára a od 1. februára 2019 ako primár chirurgického oddelenia. Venuje sa manažmentu oddelenia, operatíve a ambulantnej zdravotnej starostlivosti.