MUDr. Lenka Ferková

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou sekundárny lekár

Profil

Štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine ukončila v roku 2017 a v auguste toho istého roku nastúpila na post sekundárneho lekára na Oddelení vnútorného lekárstva v nemocnici vo Vranove nad Topľou.

Od októbra 2017 je zaradená do atestačného programu v odbore Vnútorné lekárstvo. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti internej medicíny, kardiológie, diabetológie a je členom Slovenskej lekárskej komory.